Četvrtak, 26.11.2020.:

[online]

8.30 – 9.00:
Prijava sudionika

9.00 -9.10:
Pozdrav predsjednika HDZaMa, mr.sc. Dragutin Juraj

9.10 -9.30:
Uvodno izlaganje, prof. dr. sc. Ivan Juraga
– cilj savjetovanja,
– o predavačima,
– o stanju i tehnologijama koje raspolažu tvrtke kad je u pitanju izrada konstrukcija od Cr-Ni čelika u Hrvatskoj, mogućem boljem povezivanju

9.30 – 10.00:
Prof. dr. sc. Ivica Garašić: FSB – Zavod za zavarene konstrukcije
Zavarivanje visokolegiranih čelika uz osvrt i komentare na preporuke norme HRN EN 1011-3, Part 3: Arc welding of stainless steel

10.00 – 11.00:
Dr.sc. Claus Qvist Jessen: Damstahl, Danska
Obrade površine zavarenih konstrukcija zbog obnavljanja korozijske postojanosti

11.00 – 11.15:
Pauza

11.15 – 12.00:
Dr.sc. Johann Wilhelm Erning: BAM, Njemačka
Korozija u procijepu kod nehrđajućih čelika pod utjecajem klora i klorida

12.00 – 12.40:
Prof. dr. sc. Darko Landek: FSB- Zavod za materijale
Toplinska obrada visokolegiranih martenzitnih čelika. Tehnologije modifikacija površina visokolegiranih čelika

12.40 – 13.00:
Pauza

13.00 – 13. 30:
Prof. dr. sc. Ivan Juraga, prof. dr. sc. Vesna Alar, FSB-Zavod za zavarene konstrukcije
Superferitni, supermartenzitni, superaustenitni i super dupleks čelici

13.30 – 14.00:
Doc. dr. sc. Vinko Šimunović, doc. dr. sc. Ivan Stojanović: FSB-Zavod za zavarene konstrukcije
Korozijska oštećenja konstrukcija od visokolegiranih „nehrđajućih“ čelika

14.00 – 15.00:
OKRUGLI STOL:
Na kraju predavanja u rasporedu je predviđen Okrugli stol na temu iznesenih predavanja i svih pitanja i problema vezanih uz projektiranje i izradu te eksploataciju konstrukcija i postrojenja od nehrđajućih čelika.
Sudionici panela su uz predavače i vodeći poduzetnici iz industrije.

POSTER SEKCIJA:
Svi radovi u obliku sažetka će biti recenzirani i objavljeni u Zborniku radova. Posteri u pdf-u će biti objavljeni na web stranici konferencije.

Prof. dr. sc. Ivica Garašić: FSB - Zavod za zavarene konstrukcije

Zavarivanje visokolegiranih čelika uz osvrt i komentare na preporuke norme HRN EN 1011-3, Part 3: Arc welding of stainless steel

U okviru predavanja uz osnovne pojmove važne za ovo područje struke koji se obrađuju u normi, prezentirati će se najvažniji zahtjevi tehnologije zavarivanja austenitnih, feritnih, austenitno- feritnih, martenzitnih i austenitno-martenzitnih, visokolegiranih nehrđajućih čelika. Postupci zavarivanja i zavarljivost materijala vezano uz normu HRN EN 1011-3.
Prof. dr. sc. Ivica Garašić je vrstan poznavatelj EU normi iz područja zavarivanja, zavarljivosti, osiguranja kvalitete i kontrole zavarenih spojeva. Voditelj je Laboratorija za zavarivanje pri FSB-u.

Dr. sc. Claus Qvist Jessen: Damstahl, Denmark

Obrade površine zavarenih konstrukcija zbog obnavljanja korozijske postojanosti

Tema predavanja je pasivnost visokolegiranih čelika, narušavanje pasivnosti uslijed tehnoloških zahvata te važnost obnavljanja pasivnog sloja, posebno kod izrade zavarenih konstrukcija. Tehnologije obrade površine nakon zavarivanja. Obraditi će i probleme kojima se korisnici visokolegiranih čelika susreću u praksi kad je u pitanju neprimjereni odabir čelika.
Dr. sc. Claus Qvist Jessen je stručnjak iz područja poznavanja visokolegiranih čelika i tehnologija izrade konstrukcija od ovih materijala. Posebno područje interesa mu je odabir visokolegiranih čelika odnosno korozija visokolegiranih čelika. Autor je brojnih korisnih knjiga i publikacija iz ovog područja, koje su prevedene na više jezika.

Dr. sc. Johann Wilhelm Erning: BAM, Germany
Korozija u procijepu kod nehrđajućih čelika pod utjecajem klora i klorida. Osvrt na primjenu nehrđajućih čelika u sustavima vode za piće.

Poznati predavač koji godinama prati naše konferencije, a dolazi iz njemačkog BAM-a (Njemački institut za istraživanje i ispitivanje materijala). Posebno se bavi materijalima koji su u kontaktu s vodom za piće, te analizom korozijskih oštećenja sustava za pripremu i primjenu pitke vode. Iznenadna korozijska oštećenja na navedenim sustavima se često javljaju pa se skreće pozornost sudionicima da pripreme pitanja za Okrugli stol koji je na kraju predavanja.

Prof. dr. sc. Darko Landek: FSB- Zavod za materijale
Toplinska obrada visokolegiranih martenzitnih čelika. Tehnologije modifikacija površina visokolegiranih čelika
Obradit će se problematika toplinske obrade zavarenih spojeva od visokolegiranih čelika s posebnim naglaskom na specifičnosti martenzitnih nehrđajućih čelika. U okviru predavanja će se sažeto obraditi nove tehnologije modificiranja površina nehrđajućih čelika kako bi im se značajno popravila određena svojstva. Prof. dr. sc. Darko Landek je predstojnik Zavoda za materijale. Od 2012. do 2015. je vodio IPA ARISE projekt: Napredna istraživanja, inovacije transfer tehnologije u inženjerstvu površina.
Prof. dr. sc. Ivan Juraga, prof. dr. sc. Vesna Alar, FSB-Zavod za zavarene konstrukcije
Superferitni, supermartenzitni, superaustenitni i super dupleks čelici

Svojstva, zavarljivost, primjena. Prezentirati će se svojstva i primjena novijih skupina visokolegiranih čelika, koji zbog svojih poboljšanih svojstava imaju sve širu primjenu. Poseban će se osvrt učiniti na njihovu zavarljivost i korozijsku postojanost. Autori predavanja su višegodišnji voditelji Katedre za zaštitu materijala, pri Zavodu za zavarene konstrukcije, a veliki dio svog rada su posvetili istraživanju svojstava i primjene visokolegiranih nehrđajućih čelika, te suradnji s industrijom.

Doc. dr. sc. Vinko Šimunović, doc. dr. sc. Ivan Stojanović: FSB-Zavod za zavarene konstrukcije
Korozijska oštećenja konstrukcija od visokolegiranih „nehrđajućih“ čelika.

Ukazati će se na probleme uslijed korozijskih oštećenja, a koji se događaju u području zavarenih spojeva. Važnost odabira Cr-Ni čelika. Obraditi će se oštećenja koja su se dogodila na opremi za pripremu vode za piće, energetskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj, nautičkoj i drugoj opremi.
Autori predavanja su istraživači i nastavnici pri Katedri za zaštitu materijala, na Zavodu za zavarene konstrukcije, koji su veliki dio svog rada posvetili istraživanju rješavanja problema korozijskih oštećenja opreme od visokolegiranih čelika u gospodarstvu.

Okrugli stol
Na kraju predavanja u rasporedu je predviđen Okrugli stol na temu iznesenih predavanja i svih pitanja i problema vezanih uz projektiranje i izradu te eksploataciju konstrukcija i postrojenja od nehrđajućih čelika. Okrugli stol vode prof. dr. sc. Ivan Juraga i mr. sc. Dragutin Juraj, a uz sudionike savjetovanja panelisti su predavači i istaknuti stručnjaci iz gospodarstva koji imaju dugogodišnje iskustvo u području primjene nehrđajućih čelika.

Svaki prijavljeni sudionik konferencije dobit će:

Zbornik radova – recenzirani radovi

Stainless steel – Handbook for curious

Priručnik za znatiželjnike o nehrđajućim čelicima, Damstahl 2019. gdje su na prikladan način obrađena najvažnija znanja o nehrđajućim čelicima za sve one koji se bave ovim materijalima. Dr. sc. Claus Qvist Jessen pozvani predavač na konferenciji je i autor ovog priručnika. Objavio je više knjiga iz područja visokolegiranih čelika i korozije, oštećenjima visokolegiranih čelika te o tehnologijama obrade površne ovih čelika. C.Q. Jessen je ekspert, konzultant, predavač, svjetski putnik zaposlen u kompaniji Damstahl u Danskoj.

Korozijska svojstva metala u morskom okolišu: osnovni priručnik autora Carol Powell i Roger Francis u izdanju European Federation of Corrosion i NACE International u prijevodu Franje Ivušića i izdanju Hrvatskog društva za zaštitu materijala 2016.god. Obrađuje čelike, nehrđajuće čelike, legure bakra, nikla, aluminija i titana i njihova svojstva u morskom okolišu. Knjiga je zapravo brza i osnovna potpora inženjerima koji trebaju naučiti ili osvježiti znanje o koroziji metala u morskom okolišu. Opisana je dodatno problematika galvanske korozije u morskom oklišu te uobičajene metode izbjegavanja galvanske korozije.