Prijavnica

[online]

  Molimo ovdje dopišite imena ostalih sudionika iz Vaše tvrtke:

  * Najkasnije do ponedjeljka, 23. 11. 2020. godine.


  KOTIZACIJA

  Kotizacija po sudioniku iznosi: 1000,00 HRK
  Za članove HDZaMa 950,00 HRK
  (HDZaMa nije u sustavu PDV-a)

  Kotizacija se uplaćuje na račun HDZaMa:
  IBAN: HR9623600001101507459 (Zagrebačka banka)
  Svrha doznake: KORMAT 2020
  OIB: 58938402919

  Sudionici savjetovanja koji uplaćuju kotizaciju izvan Republike Hrvatske, čine to na račun:
  Zagrebačka banka, Savska c. 66, Zagreb
  Account number: 1101507459
  SWIFT: ZABAHR2X
  IBAN: HR9623600001101507459

   

  Prijavu i kopiju uplate kotizacije poslati na:

  HDZaMa, I. Lučića 1, 10000 Zagreb
  email: hdzama@fsb.hr
  fax.: +385 1 61 68 343

  najkasnije do ponedjeljka, 23. 11. 2020. godine.