Namjena i cilj
savjetovanja:

Savjetovanje je predviđeno za sve one koji se bave područjem projektiranja i izrade konstrukcija od Cr-Ni čelika.

Visokolegirani Cr-Ni čelici ili kako ih se uobičajeno u cijelom svijetu naziva „Stainless Steels“, su svakako jedno od najvećih otkrića prošlog stoljeća kad su u pitanju konstrukcijski materijali. Razvoj i širina primjene ovih čelika, praktično od njihova otkrića i početaka uporabe, se odvijao zapanjujućim intezitetom. Primjenu su našli u proizvodnji i skladištenju hrane, lijekova, pića i napitaka, u energetici, u procesnoj industriji, brodogradnji, arhitekturi i dr. Mogu biti austenitne, feritne, martenzitne ili austenitno-feritne (dupleks) strukture. Čelici austenitne strukture su svakako još uvijek najveća, najpoznatija i najviše korištena skupina visokolegiranih čelika.

Potencijalni sudionici:

 • – istraživači koji se bave izučavanjem svojstava i primjene nehrđajućih čelika
 • – inženjeri koji rade u projektnim uredima i proizvodnim pogonima
 • – tehnolozi
 • – tehničari
 • – voditelji pogona
 • – svi oni proizvodni radnici koji se u pogonima i u održavanju susreću s problematikom skladištenja, transporta, zavarivanja, korozije i obrade površine nehrđajućih Cr-Ni čelika

Široka primjena nehrđajućih čelika u izradi zavarenih konstrukcija i djelova dovela je nerijetko i do neočekivanih i neugodnih posebno korozijskih problema u eksploataciji, najčešće povezano s odabirom čelika, zavarivanjem, eksploatacijskim uvjetima i stanjem površine. Uzimajući u obzir svojstvo pasivnosti i potrebu za održavanjem korozijske otpornosti nehrđajućih čelika od najveće su važnosti odabir odgovarajućeg postupka zavarivanja i naknadna obrade površine zavarenog spoja. Tijekom ovogodišnjeg „KORMATA 2020“ obraditi će se teme iz područja odabira Cr-Ni čelika, tehnologija izrade konstrukcija, problemima u primjeni, a poseban je naglasak na niže navedenim temama koje povezuju:

 • – tehnologiju i postupke zavarivanja s normom EN 1011-3
 • – tehnologije kemijske, elektrokemijske i mehaničke obrade površne zavarenih dijelova od Cr-Ni čelika
 • – probleme uporabe Cr-Ni čelika u sustavima vode za piće, vodnom gospodarstvu
 • – primjenu u energetici
 • – toplinsku obradu kao i tehnologije modifikacije površine ovih čelika
 • – svojstva i primjenu novijih skupina Cr-Ni čelika,
 • – probleme koji se javljaju u eksploataciji konstrukcija i postrojenja od nehrđajućih čelika, posebno korozija.